Wymiary opon Xin Kai
Parametry graniczne dla wszystkich modeli:
  • Wymiary opon: 60.1;
  • Wymiary tarcz: 45.
Oznakowanie opony:

Ogólnie rzecz biorąc, standardowe europejskie oznakowanie opon jest zapisem w postaci 175/65R15, gdzie:

  • 175 - szerokość powierzchni roboczej opony;
  • 65 - procent wysokości profilu względem szerokości opony;
  • R15 - rodzaj konstrukcji (R - promieniowy) i średnica wewnętrzna (w calach).

Amerykańskie oznakowanie opon jest podobne do europejskiego, ale standardowy rozmiar poprzedza litera P (dla samochodu osobowego) lub LT (dla małej ciężarówki).

Jeśli wysokość gumy wynosi 55% i jest mniejsza niż jej szerokość, opona jest uważana za nisko profilową.

Jest ważne: im proporcjonalność opony jest wyższa (stosunek wysokości profilu do szerokości), tym opona będzie wyższa i odwrotnie: im niższa proporcjonalność opony, tym opona będzie niższa.

Dostępne standardowe wymiary dla wszystkich Xin Kai
Widok ogólny spravka
Widok ogólny

Opon spravka
Możliwe standardowe wymiary opon dla Xin Kai z różnych lat produkcji i modyfikacji

Tarcz spravka
Możliwe standardowe wymiary tarcz dla Xin Kai z różnych lat produkcji i modyfikacji

Kół spravka
Możliwe standardowe wymiary kół dla Xin Kai o różnych latach produkcji i modyfikacji

Wymiary opon

(Widok ogólny)
60.145
Ogólne parametry opon dla wszystkich Xin Kai
Rozmiar spravka
Rozmiar opony w formacie:

1. Szerokość powierzchni roboczej.

2. Procent wysokości profilu względem szerokości.

3. R - rodzaj konstrukcji (promieniowy) - średnica wewnętrzna (w calach).

spravka

B (mm) spravka
Szerokość opony:

1. Nominalna szerokość opony (bez pasa ochronnego).

2. Maksymalna szerokość podczas eksploatacji.

spravka

D (mm) spravka
Średnica opony:

1. Rozmiar nominalny średnicy zewnętrznej opony (2xR).

2. Maksymalny rozmiar podczas eksploatacji.

spravka

L (mm) spravka
Obwód opony w (mm).

H (mm) spravka
Profil opony:

Profil opony (wysokość) dla modeli z różnych lat produkcji.

spravka

spravka
Liczba obrotów koła na (km) w standardowych warunkach


0 Комментариев