Wymiary opon Opel
Parametry graniczne dla wszystkich modeli:
  • Wymiary opon: od 56.5 do 100.5;
  • Wymiary tarcz: od 10 do 68.
Oznakowanie opony:

Ogólnie rzecz biorąc, standardowe europejskie oznakowanie opon jest zapisem w postaci 175/65R15, gdzie:

  • 175 - szerokość powierzchni roboczej opony;
  • 65 - procent wysokości profilu względem szerokości opony;
  • R15 - rodzaj konstrukcji (R - promieniowy) i średnica wewnętrzna (w calach).

Amerykańskie oznakowanie opon jest podobne do europejskiego, ale standardowy rozmiar poprzedza litera P (dla samochodu osobowego) lub LT (dla małej ciężarówki).

Jeśli wysokość gumy wynosi 55% i jest mniejsza niż jej szerokość, opona jest uważana za nisko profilową.

Jest ważne: im proporcjonalność opony jest wyższa (stosunek wysokości profilu do szerokości), tym opona będzie wyższa i odwrotnie: im niższa proporcjonalność opony, tym opona będzie niższa.

Dostępne standardowe wymiary dla wszystkich Opel
Widok ogólny spravka
Widok ogólny

Opon spravka
Możliwe standardowe wymiary opon dla Opel z różnych lat produkcji i modyfikacji

Tarcz spravka
Możliwe standardowe wymiary tarcz dla Opel z różnych lat produkcji i modyfikacji

Kół spravka
Możliwe standardowe wymiary kół dla Opel o różnych latach produkcji i modyfikacji

Wymiary opon

(Widok ogólny)
od 56.5 do 100.535
39
45
32
41
38
46
44
49
37
20
25
15
40
43
34
33
30
52
26
36
28
10
68
50
66
42
59
53
48
36.5
31
Ogólne parametry opon dla wszystkich Opel
Rozmiar spravka
Rozmiar opony w formacie:

1. Szerokość powierzchni roboczej.

2. Procent wysokości profilu względem szerokości.

3. R - rodzaj konstrukcji (promieniowy) - średnica wewnętrzna (w calach).

spravka

B (mm) spravka
Szerokość opony:

1. Nominalna szerokość opony (bez pasa ochronnego).

2. Maksymalna szerokość podczas eksploatacji.

spravka

D (mm) spravka
Średnica opony:

1. Rozmiar nominalny średnicy zewnętrznej opony (2xR).

2. Maksymalny rozmiar podczas eksploatacji.

spravka

L (mm) spravka
Obwód opony w (mm).

H (mm) spravka
Profil opony:

Profil opony (wysokość) dla modeli z różnych lat produkcji.

spravka

spravka
Liczba obrotów koła na (km) w standardowych warunkach

Opony Opel według modeli:

0 Комментариев