Wymiary opon Fiat
Parametry graniczne dla wszystkich modeli:
  • Wymiary opon: od 54.1 do 78.1;
  • Wymiary tarcz: od 6 do 68.
Oznakowanie opony:

Ogólnie rzecz biorąc, standardowe europejskie oznakowanie opon jest zapisem w postaci 175/65R15, gdzie:

  • 175 - szerokość powierzchni roboczej opony;
  • 65 - procent wysokości profilu względem szerokości opony;
  • R15 - rodzaj konstrukcji (R - promieniowy) i średnica wewnętrzna (w calach).

Amerykańskie oznakowanie opon jest podobne do europejskiego, ale standardowy rozmiar poprzedza litera P (dla samochodu osobowego) lub LT (dla małej ciężarówki).

Jeśli wysokość gumy wynosi 55% i jest mniejsza niż jej szerokość, opona jest uważana za nisko profilową.

Jest ważne: im proporcjonalność opony jest wyższa (stosunek wysokości profilu do szerokości), tym opona będzie wyższa i odwrotnie: im niższa proporcjonalność opony, tym opona będzie niższa.

Dostępne standardowe wymiary dla wszystkich Fiat
Widok ogólny spravka
Widok ogólny

Opon spravka
Możliwe standardowe wymiary opon dla Fiat z różnych lat produkcji i modyfikacji

Tarcz spravka
Możliwe standardowe wymiary tarcz dla Fiat z różnych lat produkcji i modyfikacji

Kół spravka
Możliwe standardowe wymiary kół dla Fiat o różnych latach produkcji i modyfikacji

Wymiary opon

(Widok ogólny)
od 54.1 do 78.135
32
25
40
37
39
36.5
41
44
34
31
30
46
63.7
55.5
43
53
68
42
45
38
48
50
33
47
47.5
27
65
6
60
24
36
Ogólne parametry opon dla wszystkich Fiat
Rozmiar spravka
Rozmiar opony w formacie:

1. Szerokość powierzchni roboczej.

2. Procent wysokości profilu względem szerokości.

3. R - rodzaj konstrukcji (promieniowy) - średnica wewnętrzna (w calach).

spravka

B (mm) spravka
Szerokość opony:

1. Nominalna szerokość opony (bez pasa ochronnego).

2. Maksymalna szerokość podczas eksploatacji.

spravka

D (mm) spravka
Średnica opony:

1. Rozmiar nominalny średnicy zewnętrznej opony (2xR).

2. Maksymalny rozmiar podczas eksploatacji.

spravka

L (mm) spravka
Obwód opony w (mm).

H (mm) spravka
Profil opony:

Profil opony (wysokość) dla modeli z różnych lat produkcji.

spravka

spravka
Liczba obrotów koła na (km) w standardowych warunkach


0 Комментариев