Wymiary akumulatorów

Standardowe wymiary akumulatorów zależą od kraju, w którym produkowany jest samochód i od roku produkcji.

Informacje ogólne:

Wybór akumulatora do samochodu uzasadniony jest z następującymi właściwościami i parametrami:

  • Rodzaj montażu (europejski, azjatycki, amerykański): akumulatory o tej samej pojemności w różnych regionach mogą produkować o różnych standardowych wymiarach;
  • Wymiary zacisków: na rynku azjatyckim i WNP zaciski są najczęściej wykonane ze zmniejszoną średnicą.
  • Umiejscowienie zacisków: w produkcji na rynek europejski, zaciski znajdują się na górnej części pokrywy, zaś na amerykański - z boku.


Akumulatory według marek:


Uwaga: dane przytoczone powyżej są oficjalnymi danymi producentów, należy jednak pamiętać, że informacje mają charakter informacyjny i nie gwarantują jednoznacznej dokładności.