Wymiary akumulatorów
Informacje ogólne:

Wybór akumulatora do samochodu uzasadniony jest z następującymi właściwościami i parametrami:

  • Rodzaj montażu (europejski, azjatycki, amerykański): akumulatory o tej samej pojemności w różnych regionach mogą produkować o różnych standardowych wymiarach;
  • Wymiary zacisków: na rynku azjatyckim i WNP zaciski są najczęściej wykonane ze zmniejszoną średnicą;
  • Umiejscowienie zacisków: w produkcji na rynek europejski, zaciski znajdują się na górnej części pokrywy, zaś na amerykański - z boku.
Akumulatory według modeli:

0 Комментариев